1r Seminari de Bruixeria Tradicional: Les Plantes i el seu Coneixement Ocult

SEMINARI PLANTES

CATALÀ

Ens plau immensament anunciar el primer Seminari de Bruixeria Tradicional del Gremi de l’Art. Enguany, hem decidit enfocar-lo en el món de les plantes i el seu coneixement ocult, un tema extens i ric al qual ens volem aproximar amb reverència i respecte. L’objectiu d’aquest seminari és ajudar als assistents a familiaritzar-se amb el món de les plantes màgiques, prendre-hi contacte, i establir una relació fructífera per ajudar-nos a la vida diària.

Dies: 18 i 19 d’agost de 2016

Lloc: Centelles

Preu: 170 euros (inclou curs, material, dossier; l’estança no està inclosa)

Programa:

 • tècniques i fonaments de la recol·lecció de plantes màgiques
 • trobar la planta de poder
 • confecció de sacs de bruixa
 • el vol de l’esperit
 • neteja i protecció energètica amb les plantes bruixes
 • introducció al camí de les metzines

Per a poder fer la vostra inscripció, envieu un correu electrònic a gremidelart@gmail.com amb el vostre nom i un correu de contacte.

Les places són limitades!


CASTELLANO

Nos complace inmensamente anunciar el primer Seminario de Brujería Tradicional del Gremi de l’Art. Hemos decidido enfocarlo al mundo de las plantas y su conocimiento oculto, un tema extenso y rico al que nos queremos aproximar con reverencia y respeto. El objetivo de este seminario es ayudar a los asistentes a familiarizarse con el mundo de las plantas mágicas, tomar contacto y establecer una relación fructífera para ayudarnos en la vida diaria.

Días: 18 i 19 de agosto de 2016

Lugar: Centelles

Precio: 170 euros (incluye curso, materiales, dosier; la estancia no está incluida)

Programa:

 • técnicas y fundamentos de la recolección de plantas mágicas
 • encontrar vuestra planta de poder.
 • confección de sacos de bruja.
 • el vuelo del espíritu.
 • limpieza y protección energética con las plantas brujas.
 • introducción a la senda de los venenos

Para hacer vuestra inscripción, enviad un correo electrónico agremidelart@gmail.com con vuestro nombre y un email de contacto.

¡Las plazas son limitadas!


ENGLISH:

We are immensely pleased to present the first Traditional Witchcraft Seminar by the Gremi de l’Art. This year, we have decided to focus it on the world of plants and their occult knowledge, an extensive and deep topic which we will deal with reverentially. The goal of this seminar will be to help the attendants to get familiar with the world of witch plants, and to establish a fruitful relationship with them to help us in our daily life.

Days: August 18th and 19th

Place: Centelles (Catalonia)

Price: 170 euro (includes course, materials, dossier, accomodation NOT included)

Programme:

 • techniques and concepts on the harvesting of magical plants
 • finding your plant ally
 • the making of witch bags
 • workshop on spirit flight
 • cleansing and energetic protection with the aid of witch plants
 • introduction to the Poison Path

In order to sign in, please send an email to gremidelart@gmail.com with your name and a contact e-mail address.

 

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s