Temps, presència i (des)aprenentatge // Tiempo, presencia y (des)aprendizaje

CATALÀ:

Temps, presència i (des)aprenentatge

Per bé que sigui difícil d’explicar i, de vegades, fins i tot de creure, l’aprenentatge es realitza en comunitat. De la mà del temps i les circumstàncies personals, adoptem i ens desfem de màscares i aprofundim en el coneixement del món i de nosaltres mateixos.  Mai no sabem del cert a qui trobarem, o retrobarem, en la nostra recerca, ni en quines condicions, però hauríem de veure en cada persona que apareix a l’escenari de la nostre vida un mirall humà. A cada pas, rebem un recolzament tàcit, encara en el desacord, d’aquells que transiten el mateix tipus de viaranys i enfronten, han enfrontat o enfrontaran situacions similars. En ocasions també d’ells rebem les lliçons més difícils; ferides que trigaran a tancar i que potser sigui difícil desinfectar, però que, malgrat tot, curen i deixen un senyal que, amb els anys, serà una mostra d’allò que hem après i, sobretot, d’allò que hem après a transcendir.

2016JG8181

El temps és el nostre gran aliat en la recerca. El seu pas no converteix tan sols cada segon en un tresor més valuós, sinó que va netejant els nostres sentits interns de tal manera que esdevenim capaços d’apreciar cada vegada millor allò invisible que ens envolta i ens confessa a cau d’orella secrets que en els nostres inicis ni tan sols imaginàvem que podien existir.  Mai no sabem amb què ens sorprendrà però, sempre que entreguem la nostre atenció a canvi, el temps ens durà quelcom del que val la pena d’aprendre, incloent la nostra pròpia i definitiva mort. Molt abans que això succeeixi, però, passaran les estacions i les marees, les bones i les males collites que sovint només adquireixen sentit – o ens permeten que els imposem un- des de la distància que ens és concedida pel temps i, de forma secundària, per la nostra capacitat de reflexió.

La bruixeria intensifica les nostres vides. Malgrat que sovint es parli de morts i renaixements, potser el símil més adient seria parlar de perdre’s i retrobar-se. De la mà del temps coneixem les trampes en les que caiem, més nostres que no pas d’altri, i també aprenem maneres de rescatar-nos, de tornar més forts i més savis després de cada necessària immersió als nostres inferns personals. Part de la nostra tasca consisteix en identificar el moment en que les coses comencen a canviar en nosaltres i obrim les portes a antics dimonis disposats a dur-nos amb ells. Quan els seguim – no poques vegades seria el més convenient- una part de nosaltres es veu obligada a despertar de l’ensopiment en el que havia caigut per causa de la nostra desídia, i potser escull el camí més llarg per a la tornada, aprofitant el viatge per regalar-nos importants ensenyances. D’aquesta manera, entre aquests extraviaments i retrobaments, anem refent-nos capa a capa des del centre, i generant una forma externa – perceptible per altres- en concordança amb el que ens crema per dins.

Aquestes lliçons no poden ser compartides de forma objectiva, no admeten una veu que dicti, ni mans que prenguin apunts. No es així com funciona. Potser ni tan sols haurien d’anomenar-les lliçons. De la mateixa manera que el temps i les circumstàncies donen forma als anells de creixement en el tronc d’un arbre, o els estrats en el cor d’una muntanya, les experiències que vivim, el que aquestes descobreixen de nosaltres, i el resultat d’aquest encreuament repetit en el temps, queden impregnades en la nostra presència, en la totalitat del nostre ésser. Les paraules poden tenir un gran poder, que dependrà del seu receptor. La presència – que acostuma a funcionar sense necessitat de mots, i que malauradament de vegades no té més opció que contradir-los- és una força subtil però poderosa, molt més difícil de racionalitzar i, per suposat, de modelar o dirigir, ja que senzillament es. En ocasions ens ajuda a desfer els embulls provocats per un excés de pensaments, delata a algú que no està essent del tot sincer, assenyala on hi ha un aliat insospitat, o procura comprensió, cura o coneixement. La presència i la seva funció en el nostre desenvolupament es el motiu pel que ens es necessari interactuar de forma física amb altres, i amb l’entorn, compartint un mateix temps i espai.

Els sistemes educatius en els que la majoria de nosaltres hem crescut no té en compte aquesta realitat, i d’això se’n ressenteixen, sovint, no només les nostres experiències d’aprenentatge, sinó la manera en la que percebem i interactuem amb el món. La moderna cultura occidental emfatitza l’àmbit de les idees, fins convertir-les en fantasmes estèrils, deslligant-les de la concreció material, de les sensacions, de l’acció o, fins i tot, de la imaginació (que ja s’encarregaran altres de dirigir). A mesura que avancem pel recorregut marcat, de curs en curs, de nivell en nivell, arrepleguem un assortiment d’etiquetatges, i assumim que les preguntes vénen de fora i tenen respostes correctes que ens duran a aconseguir alguna mena de reconeixement objectiu. Quan entrem en el joc pervers de les respostes encertades i els premis, quan tota la nostra atenció es desviada cap a la consecució d’un tipus d’objectiu que es pugui considerar socialment com quelcom “rentable” o “productiu”, eliminem sistemàticament moltes de les nostres habilitats i possibilitats personals, com si es tractessin de males herbes. No es coincidència que els nostres camps siguin ofegats en pesticides i herbicides, el mateix patró, la mateixa violència s’exerceix sobre la natura que sobre les persones fins al punt d’aconseguir normalitzar-la, fins que es deixa de qüestionar.

du__rer_s_witchCada vegada per a més individus la bruixeria esdevé un camí de retorn, de recuperació, no d’un ideal bucòlic, sinó d’aquestes possibilitats, d’aquests tresors soterrats a les ombres perquè resultaven molestos al pas de les carreteres dissenyades per dirigir convenientment les nostres trajectòries. Colgats sota capes de terra i oblit, com morts incòmodes en fosses sense nom. Això passa ara, com podia passar, d’altres maneres, fa mil anys, però aquest és el nostre temps. La nostra és, en moltes ocasions, una tasca de dissolució deliberada de les formes, de (des)aprenentatge. Recuperar la dimensió sagrada del món, recuperar els vincles amb l’entorn visible i invisible, implica cert grau d’inconformitat i coratge. Implica ser capaç de sortir dels marges ideats per constrènyer les nostres existències, resistir el temor de quedar-nos sense l’apuntalament que suposaven, i acceptar aquesta vulnerabilitat per poder aixecar-nos amb els nostres propis medis i capacitats, sovint insospitats.

Tant personal com pot ésser aquest procés, resulta, malgrat tot, col·lectiu. No aprenem -fem nostre- tant del que se’ns ensenya com d’allò que percebem al nostre entorn, ja sigui de forma conscient o inconscient, tot i que haguem estat condicionats per descartar d’entrada aquella informació que no interessa. El pensament crític (oposat al pensament dirigit) es un aliat a l’hora de redescobrir-nos, però no podem oblidar que aprenem també a través de les nostres emocions i els nostres cossos, que el coneixement acadèmic és només una regió dins d’un territori molt més extens, no només de coneixement, sinó d’experiència. En comparació amb la dinàmica voraç de l’aprenentatge acadèmic – que poques vegades es dona el temps de digerir tot el que arriba a engolir-, o fins i tot d’altres corrents ocultes, els principis, símbols o procediments que trobem als viaranys de la bruixeria poden semblar pobres o massa senzills, i el fet de tornar-hi una i altra vegada una repetició innecessària. Tanmateix, cal tenir en compte que el punt de referència no es transforma fins que no ho fa el practicant que l’observa, i això no depèn del temps o atenció que hi dediqui, ni tan sols de les seves capacitats, sinó de la manera en que conflueixin els diferents factors que influencien en el seu desenvolupament individual. Això fa absolutament inútil l’assignació de graus o nivells (que, potser de manera contraproduent, amb prou forces arriben a satisfer les necessitats de la personalitat) no tan sols perquè l’única demostració possible d’efectivitat és la pròpia vida, tal com la vivim, sinó perquè, des de fora, sempre ens mancaran coneixements per jutjar o avaluar la complicada xarxa de connexions que sosté aquesta vida.

En aquest aspecte, la percepció i identificació de la nostre presencia i la dels altres, la consciencia d’una comunicació i interacció que es produeixen a l’invisible, de les influències recíproques exercides a nivell subtil, esdevé quelcom de summa importància, ja que ens ajuda a apropar-nos a l’arrel quan ens movem per un medi social que te preses les mesures dels nostres sentits externs i sap perfectament com manipular-nos a través dels nostres prejudicis i emocions. La bruixeria, tal com aquí és entesa, requereix tant de l’acció com de la reflexió i els seus practicants, tard o d’hora, es veuen impel·lits a marcar un temps, a crear espais de retrobada, per tal que la comunitat d’allò que es vol recuperar pugui enfortir-se a través del teixit de vincles entre els diversos elements que la conformen i irradiar la seva influencia conjunta a l’entorn immediat.

 


sabbath-09

 

CASTELLÀ:

Tiempo, presencia y (des)aprendizaje

Aunque en ocasiones sea difícil de creer, el aprendizaje se realiza en comunidad. De la mano del tiempo y las circunstancias personales, adoptamos y nos deshacemos de máscaras y profundizamos en el conocimiento del mundo y de nosotros mismos. Nunca sabemos a quien encontraremos, o reencontraremos, en nuestra búsqueda, ni en qué condiciones, pero deberíamos ver en cada persona que aparece en el escenario de nuestra vida un espejo humano. En cada paso recibimos un apoyo tácito, aún en el desacuerdo, de aquellos que transitan el mismo tipo de senderos y enfrentan, han enfrentado o enfrentaran situaciones similares. En ocasiones también de ellos recibimos las lecciones más duras; heridas que tardaran en cerrar y que tal vez sea difícil desinfectar, pero que, a pesar de todo, curarán y dejaran una marca que, con los años, será una muestra de aquello que hemos aprendido y, sobre todo, de aquello que hemos aprendido a trascender.

El tiempo es nuestro gran aliado en la búsqueda. Su paso no sólo convierte cada segundo en un tesoro más valioso, sino que va limpiando nuestros sentidos internos de tal manera que devenimos capaces de apreciar cada vez mejor aquello invisible que nos rodea y nos confiesa en susurros secretos que en nuestros inicios ni siquiera imaginábamos que podían existir. Nunca sabemos con qué nos sorprenderá, pero, siempre que entreguemos a cambio nuestra atención, el tiempo nos traerá algo de lo que vale la pena aprender, incluyendo nuestra propia y definitiva muerte. Mucho antes de que esto suceda, sin embargo, pasarán las estaciones y las mareas, las buenas y las malas cosechas que, a menudo, sólo adquieren sentido – o permiten que les impongamos uno- desde esa distancia concedida por el tiempo y, de forma secundaria, por nuestra capacidad de reflexión

La brujería intensifica nuestras vidas. Aunque a menudo se hable de muertes y renacimientos, tal vez el símil más acertado sea hablar de perderse y reencontrarse.   Con el tiempo conocemos las trampas en las que caemos, más nuestras que de nadie, y también aprendemos maneras de rescatarnos, de regresar cada vez más fuertes y más sabios de cada necesaria inmersión en nuestros infiernos personales. Parte de nuestra tarea consiste en identificar el momento en el que las cosas empiezan a cambiar en nosotros y abrimos las puertas a antiguos demonios dispuestos a llevarnos con ellos.  Cuando los seguimos – no en pocas ocasiones sería lo más conveniente-  una parte de nosotros se ve obligada a despertar del letargo en el que había caído a cauda de nuestra desidia, y tal vez escoge el camino más largo para el regreso, aprovechando el viaje para regalarnos importantes enseñanzas. De esta manera, entre estos extravíos y reencuentros, vamos rehaciéndonos capa a capa desde el centro, y generando una forma externa – perceptible por otros- como una extensión de aquello que arde en nuestro interior.

Estas lecciones no pueden ser compartidas de forma objetiva, no admiten una voz que dicte, ni manos que tomen apuntes. No es así como funciona. Tal vez ni siquiera es apropiado llamarlas “lecciones”. Del mismo modo que el tiempo y las circunstancias dan forma a las anillas de crecimiento en el tronco de un árbol, o a los estratos en el corazón de una montaña, las experiencias que vivimos, lo que éstas descubren de nosotros, y el resultado de este cruce repetido en el tiempo, quedan impregnadas en nuestra presencia, en la totalidad de nuestro ser. Las palabras pueden tener un gran poder, cuya medida dependerá del receptor. La presencia – que suele funcionar sin necesidad de palabras y que, lamentablemente, a veces no tiene más opción que contradecirlas –  es una fuerza sutil pero poderosa, mucho más difícil de racionalizar y, por supuesto, de modelar o dirigir, ya que simplemente es. En ocasiones nos ayuda a deshacer los embrollos provocados por un exceso de pensamientos, delata a alguien que no está siendo del todo sincero, señala donde se encuentra un aliado insospechado, o procura comprensión, conocimiento o incluso cura. La presencia y su función en nuestro desarrollo es el motivo por el que nos resulta necesario interactuar de forma física con otros y con el entorno, compartiendo un mismo tiempo y espacio.

Los sistemas educativos en los que la mayoría de nosotros hemos crecido no tienen en cuenta esta realidad, y de esto se resienten, a menudo, no sólo nuestras experiencias de aprendizaje, sino la forma en la que percibimos e interactuamos con el mundo. La moderna cultura occidental enfatiza el ámbito de las ideas, hasta convertirlas en fantasmas estériles, desligándolas de la concreción material, de las sensaciones, de la acción o, incluso, de la imaginación (que ya se encargaran otros de dirigir). A medida que avanzamos por el recorrido marcado, de curso en curso, de nivel en nivel, recogemos un surtido de etiquetajes y asumimos que las preguntas vienen de fuera y tienen respuestas correctas que nos llevaran a conseguir algún tipo de reconocimiento objetivo. Cuando entramos en el juego perverso de las respuestas correctas y los premios, cuando toda nuestra atención es desviada hacia la consecución de un tipo de objetivo pueda ser considerado socialmente como algo “rentable” o “productivo”, eliminamos sistemáticamente muchas de nuestras habilidades y posibilidades personales, como si se tratase de malas hierbas. No es casualidad que nuestros campos estén ahogados por pesticidas y herbicidas; el mismo patrón, la misma violencia, se ejerce cobre la naturaleza que sobre las personas hasta un punto en que se consigue normalizarla, hasta que ésta deja de ser cuestionada.

Para un número cada vez mayor de individuos, la brujería deviene un camino de regreso, de recuperación, no de un ideal bucólico, sino de estas posibilidades, de estos tesoros enterrados en las sombras porque resultaban molestos al paso de las carreteras diseñadas para dirigir convenientemente nuestras trayectorias, sepultados bajo capas de tierra y olvido, como muertos incómodos en fosas sin nombre.  Esto sucede ahora, como podía pasar, de otras formas, hace mil años, pero este es nuestro tiempo. La nuestra es, es en muchas ocasiones, una tarea de disolución de las formas, de (des)aprendizaje. Recuperar la dimensión sagrada de la existencia, recuperar los vínculos con el entorno visible e invisible, implica cierto grado de inconformismo y coraje. Implica ser capaz de salir de los márgenes ideados para constreñir nuestras vidas, resistir el temor de quedarnos sin el apuntalamiento que suponían, y aceptar esta vulnerabilidad para poder levantarnos por nuestros propios medios y capacidades, a menudo insospechados.

Y, tan personal como pueda ser este proceso, resulta, a pesar de todo, colectivo. No aprendemos -hacemos nuestro- tanto de lo que se nos enseña como de lo que percibimos en nuestro entorno, ya sea de forma consciente o inconsciente, a pesar de que hayamos sido condicionados para descartar de entrada aquella información que no interesa. El pensamiento crítico (opuesto al pensamiento dirigido y a la manipulación) es un aliado al momento de redescubrirnos, pero no podemos olvidar que aprendemos también a través de nuestras emociones y nuestros cuerpos, que el conocimiento intelectual es sólo una región dentro de un territorio mucho más extenso, no sólo de conocimiento, sino de experiencia.

En comparación con la dinámica voraz de la enseñanza académica – que pocas veces se da el tiempo para digerir todo lo que llega a engullir -, o incluso de otras corrientes ocultas, los principios, símbolos o procedimientos que encontramos en los senderos de la brujería pueden parecer pobres o demasiado sencillos, y el hecho de regresar a ellos una y otra vez, una reiteración innecesaria. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que el punto de referencia no se transforma hasta que no lo hace el practicante que lo observa, y esto no depende del tiempo o la atención que dedique a la tarea, ni siquiera de sus capacidades, sino de la manera en que confluyen los diferentes factores que influencian su desarrollo individual. Esto hace absolutamente inútil la asignación de grados o niveles (que, tal vez de forma contraproducente, rara vez llegan a satisfacer las necesidades de la personalidad), no sólo porque la única demostración posible de efectividad es la propia vida, tal como la vivimos, sino porque, vista desde fuera, siempre faltará conocimiento para juzgar o evaluar la complicada red de conexiones que sostiene esta vida.

En este aspecto, la percepción e identificación de nuestra presencia y la de los demás, la conciencia de una comunicación e interacción que se lleva a término en lo invisible, de las influencias recíprocas ejercidas a nivel sutil, deviene sumamente importante, porque nos ayuda a acercarnos a las raíces cuando nos movemos por un confuso medio social que tiene tomadas las medidas de nuestros sentidos externos y sabe perfectamente cómo manipularnos a través de nuestros prejuicios y emociones. La brujería, tal como aquí se entiende, requiere tanto de la acción como de la reflexión, y sus practicantes, tarde o temprano, se ven impelidos a marcar un tiempo, a crear espacios de encuentro, con el fin de que la comunidad de aquello que se quiere recuperar pueda fortalecerse a través del tejido de vínculos entre los elementos que la conforman e irradiar su influencia conjunta en el entorno inmediato.

 

Anuncios

Un comentario en “Temps, presència i (des)aprenentatge // Tiempo, presencia y (des)aprendizaje

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s