Bruixeria tradicional contemporània / Brujería tradicional contemporánea:

VVAA. Hands of Apostasy. Three Hands Press.

Compendi d’assajos sobre Bruixeria, on podem trobar articles de Michael Howard, Raven Grimassi, Daniel Schulke, entre d’altres. Només disponible en anglès. // Compendio de ensayos sobre Brujería, donde podemos encontrar artículos de Michael Howard, Raven Grimassi, Daniel Schulke, entre otros. Sólo disponible en inglés.

VVAA. Serpent Songs. Scarlett Imprint.

Compendi d’assajos sobre Bruixeria tradicional contemporània i sobre el compromís del practicant amb el seu Art. Inclou textos escrits, per Nicholaj de Mattos Frisvold; Gemma Gary; Shani Oates; Arkaitz Urbeltz, Xabier Bakaikoa Urbeltz; Francis Ashwood; i Sarah Anne Lawless. Només disponible en anglès. // Compendio de ensayos sobre Brujería tradicional contemporánea y sobre el compromiso del practicante con su Art. Incluye textos escritos, por Nicholaj de Mattos Frisvold; Gemma Gary; Shani Oates; Arkaitz Urbeltz, Xabier Bakaikoa Urbeltz; Francis Ashwood; y Sarah Anne Lawless. Sólo disponible en inglés.

Artisson, Robin. Letters from the Devil’s Forest : An Anthology of Writings on Traditional Witchcraft, Spiritual Ecology and Provenance Traditionalism Createspace, United States, 2014.

Només disponible en anglès. // Sólo disponible en inglés.

Gary, Gemma. Traditional Witchcraft: A Cornish Book of Ways. Troy Books.

Un compendi de tradicions i creences marcadament territorials re-escrites i re-interpretades per una practicant actual de l’Art. Només disponible en anglès. // Un compendio de tradiciones y creencias marcadamente territoriales re-escritas y re-interpretadas por una practicante actual del Arte. Sólo disponible en inglés.

Howard, Michael. Children of Cain: A Study of Modern Traditional Witches. Three Hands Press, Richmond Vista, 2011.

Un estudi retrospectiu sobre les noves tradicions de bruixeria, el seu ressorgiment i les seves característiques, incloent, entre d’altres, la història del Clan Tubal Cain o el Cultus Sabbati. Només disponible en anglès. // Un estudio retrospectivo sobre las nuevas tradiciones de brujería, su resurgimiento y sus características, incluyendo, entre otros, la historia del Clan Tubal Cain o el Cultus Sabbats. Sólo disponible en inglés.

Jackson, Nigel. The Call of the Horned Piper. Capall Bann Pub, 1995.

Un llibre sobre els arquetips i mites de la bruixeria a Europa. Un treball sobre el simbolisme en què es basen algunes creences i idees de l’Art en el passat i en el present. Només disponible en anglès. // Un libro sobre los arquetipos y mitos de la brujería en Europa. Un trabajo sobre el simbolismo en que se basan algunas creencias e ideas del Arte en el pasado y en el presente. Sólo disponible en inglés.

Jackson, Nigel. Masks of Misrule: The Horned God & His Cult in Europe. Capall Bann Publishing, 1996.

Un estudi sobre el paper del Diable com a mestre de la Bruixeria a Europa en general i el Regne Unit en particular, on es tracta el seu folklore, simbologia, i ritualística. Només disponible en anglès. // Un estudio sobre el papel del Diablo como maestro de la Brujería en Europa en general y el Reino Unido en particular, donde se trata su folclore, simbología, y ritualística. Sólo disponible en inglés.

Morgan, Lee. A Deed Without a Name: Unearthing the Legacy of Traditional Witchcraft. Moon Books, 2013.

Només disponible en anglès. // Sólo disponible en inglés.