Història de la bruixeria / Historia de la brujería:

Ginzburg, Carlo. Historia nocturna, Barcelona, Muchnik, 1991.

Un dels punts de vista més complets per a entendre la historiografia de la bruixeria i el significat del Sabbat de les Bruixes en l’imaginari europeu. // Uno de los puntos de vista más completos para entender la historiografía de la brujería y el significado del Sabbat de las Brujas en el imaginario europeo.

Lecoteux, Claude. Hadas, brujas y hombres lobo en la Edad Media: historia del doble. J.J. Olañeta Editor, 2005.

Indispensable obra que tracta el vol de l’esperit en l’imaginari medieval, així com la idea del doble i les idees de la bruixa, fada i homes llop en el folklore. // Indispensable obra que trata el vuelo del espíritu en el imaginario medieval, así como la idea del doble y las ideas de la bruja, hada y hombres lobo en el folclore.

Pócs, Éva. Between the Living and the Dead: A perspective on Witches and Seers in the Early Modern Age. University Press, 1999.

Rätsch, Wolf-Dieter Storl. Witchcraft Medicine: Healing Arts, Shamanic Practices and Forbidden Plants. Inner Traditions Bear and Company, 2003.

Wilby, Emma. The Visions of Isobel Gowdie: Magic, Witchcraft and Dark Shamanism in Seventeenth-Century Scotland.