Bruixeria en la península / Brujería en la península:

General:

Caro Baroja, Julio. Las brujas y su mundo. Alianza Editorial.

Obra clàssica sobre la bruixeria a la Península Ibèrica, de la mà d’un pioner a la matèria. Centrada en els processos de Logroño de 1610. // Obra clásica sobre la brujería en la Península Ibérica, de la mano de un pionero en la materia. Centrada en los procesos de Logroño de 1610.

Granados Castell, Pau. ‘The Mythical Components of the Iberian Witch’, eHumanista 26, 2014.

Gari Lacruz, Ángel. ‘La brujería en los Pirineos (ss. XIII-XVIII). Una aproximación a su historia’, Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra 85, 2010.

Obra clau per a comprendre els punts en comú presents en les tradicions de bruixeria als Pirineus. // Obra clave para comprender los puntos en común presentes en las tradiciones de brujería en los Pirineos.

Henningsen, Gustav. The witches’ advocate. Basque witchcraft and the Spanish Inquisition, Nevada University Press, 1980.

Una contribució clau per a entendre els processos judicials més famosos de la Bruixeria pirenaica. // Una contribución clave para entender los procesos judiciales más famosos de la Brujería pirenaica.

Tausiet, Maria. Ponzoña en los Ojos. Turner, 2004.


Aragó:

Gari Lacruz, Ángel. ‘Brujería en Aragon’, Primer Congreso de Aragon de Etnología y Antropología del 1979, Ed. Institución Fernando el Católico, 1981. (article)


Catalunya:

VVAA. Les bruixes es Pentinen. Editorial Pòrtic, 2014.

Una bona obra introductòria a en la matèria de la bruixeria, si bé és cert que tendeix a simplificar alguns temes. // Una buena obra para introducirse en la brujería catalana, si bien es cierto que tiende a simplificar algunos temas.

VVAA – Per Bruixa i Metzinera: La Cacera de Bruixes a Catalunya. Museu d’Història de Catalunya, 2007.

Catàleg i informació sobre l’exposició homònima iniciada pel Museu d’Història de Catalunya. // Catálogo e información sobre la exposición homónima iniciada por el Museo de Historia de Cataluña.

Anònim. Les Bruixes Catalanes, història i llegendes. Los Libros del Cuentamiedos.

Llibre de contes, relats i fets relacionats amb la bruixeria. També disponible en versions d’altres territoris. // Libro de cuentos, relatos y hechos relacionados con la brujería. También disponible en versiones de otros territorios.

Alcoberro, Agustí. El segle de les Bruixes. Barcanova, 1992.

Recull històric bàsic i bastant escuet sobre la cacera de bruixes i la seva dimensió històrica al territori. // Compendio histórico básico y bastante escueto sobre la caza de brujas y su dimensión histórica en el territorio.

Alcoberro, Agustí i Ginebra, Rafael. Condemnades per bruixes: Processos judicials al Vallès i al Moianès a principis del segle XVII. Museu de Granollers.

Obra estrictament centrada en els processos judicials Vallès, una visió exhaustiva del funcionament d’un procés contra dues bruixes del Vallès i les seves particularitats territorials. // Obra estrictamente centrada en los procesos judiciales Vallés, una visión exhaustiva del funcionamiento de un proceso contra dos brujas del Vallés y sus particularidades territoriales.

Amades, Joan. Bruixes i Bruixots. Mèdol, 2002.

Juntament amb el llibre de Cels Gomis, aquesta obra constitueix fonaments clau del concepte de bruixeria al territori català. Recull in situ de testimonis que tracten creences i costums màgics. D’altres títols interessants del mateix autor i col·lecció inclouen El Mal donat, Divinitat del pa, i Divinitat de la llar… // Junto con el libro de Cels Gomis, esta obra constituye fundamentos clave del concepto de brujería en el territorio catalán. Recoge in situ de testigos que tratan creencias y costumbres mágicos. Otros títulos interesantes del mismo autor y colección incluyen La Maldición, Divinidad del pan, y Divinidad del hogar …

Castell Granados, Pau. Orígens i evolució de la cacera de bruixes a Catalunya (segles XV-XVI). Article disponible online.

Tesi doctoral disponible online. Una visió molt innovadora i trencadora sobre la historiografia de la bruixeria a Catalunya. Un text molt necessari per a comprendre l’abast del fenomen i la seva importància cultural trencant amb assumpcions i teories ja obsoletes. // Tesis doctoral disponible online. Una visión muy innovadora y rompedora sobre la historiografía de la brujería en Cataluña. Un texto muy necesario para comprender el alcance del fenómeno y su importancia cultural rompiendo con asunciones y teorías ya obsoletas.

Fàbrega Enfedaque, Albert. Llegendes i creences de ponts del diable, dòlmens i menhirs a Catalunya. Itineraris.

Garcia Carrera, R. Caça de bruixes al Vallès. Terrassa: Editorial Ègara, 1987.

Gomis, Cels. La Bruixa Catalana. Barcelona. Alta Fulla, 1987.

Possiblement un dels llibres de referència claus en l’imaginari i la visió de la bruixeria a Catalunya. // Posiblemente uno de los libros de referencia claves en el imaginario y la visión de la brujería en Cataluña.

Gras, Mercé. Bruixes a Sant Feliu de Llobregat, el procés a Blanca Bardiera (1578). Ajuntament de sant Feliu de Llobregat, 2000.

Llibre íntegre del procés a Blanca Bardiera que va ser declarada innocent. // Libro íntegro del proceso a Blanca Bardiera que fue declarada inocente.

Guillamet, Joan. Bruixeria a Catalunya. Edicions del Cotal, 1983.

Orriols i Monset, Lluís. Les bruixes Segrestades. Barcanova, 1994.

Soler i Amigó, Joan. Enciclopèdia de la Fantasia Popular Catalana. Barcanova, 1998.

Valuosa obra de consulta en tot allò referent a mitologia, folklore, costums i creences als països catalans. // Valiosa obra de consulta en todo lo referente a mitología, folclore, costumbres y creencias en los países catalanes.

Tomeo, Javier. La bruixeria popular catalana. Proa, 2005.

Obra de consulta que amalgama textos anteriorment escrits per Amades i Gomis. // Obra de consulta que amalgama textos anteriormente escritos por Amades y Gomis.

Torres i Sociats; Bruixes a la Catalunya interior. Lluçanès, Osona, Bages, Moianès, Berguedà. Farell editors, 2002.


País Basc i Navarra:

Barandiarán, José Miguel de. Mitologia vasca. Txertoa.

Obra bàsica per a la comprensió de la cosmologia basca i la seva relació amb la màgia i la bruixeria. // Obra básica para la comprensión de la cosmología vasca y su relación con la magia y la brujería.

Bordes, François. Brujos y brujas: procesos de brujería en Gascuña y País Vasco. Jaguar, 2006.

Complet resum de la tesi doctoral de l’autor sobre els processos en aquest territori. // Completo resumen de la tesis doctoral del autor sobre los procesos en este territorio.

Caro Baroja, Julio. Brujería vasca. Txertoa.